Kelionės planavimas:
Važiavimas realiu laiku:
Pildymas internetu
Mobilioji Švieslentė
Užsisakyk Parkavimą
Parkavimo leidimo galiojimo tikrinimas
Klientų aptarnavimo linija
8 800 12344
Kasos darbo laikas
I-IV 8:00 - 19:00
V 8:00 - 18:00

Automobilių parkavimas

1.  Kaip galima sumokėti už automobilio stovėjimą Klaipėdos mieste?

1. Mokamose vietose įrengtuose bilietų automatuose grynaisiais pinigais, t.y. 1 ir 2 eurų, 50, 20 ir 10 euro centų apyvartinėmis monetomis. Mažiausia mokama suma – 30 euro centų. Gauto bilieto (kvito) originalą būtina palikti automobilyje už priekinio stiklo (salono viduje), iš lauko gerai matomoje vietoje, kad būtų aiškiai matomi stovėjimo laikas bei zona;    

2. Naudojantis mobiliojo ryšio operatorių, nurodytų mokėjimo vietose, paslaugomis, t.y. siunčiant SMS žinutę.                                                                                                                                                     

3. Banko, pašto ar kitose mokėjimo vietose, sumokant dienos rinkliavos mokestį (nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko) vėliau ar išvykus iš nustatytos mokėjimo vietos, bet ne vėliau kaip iki kitos dienos 24 val.;

   3.1 Dienos rinkliavos mokestį galima sumokėti LS kioskuose ir Narvsen parduotuvėse http://ls.popopay.lt/penalties/klaipeda                                                                                                                             

4. Tinklalapyje www.pparking.klaipedatransport.lt  įsigyjant parkavimo leidimą / abonementą.

Apmokėjimų tvarka:

4.1. “Apmokėjimas per valdžios vartus“.

   4.1.1. Mokėjimų per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP) už Paslaugų teikėjo mokėtojams teikiamas Paslaugas priėmimą ir administravimą yra atsakinga Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Tarpininkas). Pavedimo kaina 0,35 eur.

   4.1.2. Tarpininkas įsipareigoja:

      4.1.2.1. priimti mokėjimus iš asmenų per elektroninės bankininkystės sistemą iš karto (realiu laiku). Per VIISP iš mokėtojų mokėjimai priimami pagal portale suformuotus duomenis;

      4.1.2.2. informuoti asmenis per VIISP, nurodant Paslaugos kainą ir Tarpininkui mokėtiną komisinį mokestį, jeigu asmenys už Paslaugų teikėjo suteiktą Paslaugą moka per Tarpininką. Už įmokos priėmimą Tarpininkui nustatytą komisinį mokestį (kurio dydis pateikiamas ir internetiniame tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt) sumoka mokėtojas mokėdamas per VIISP;

      4.1.2.3. užtikrinti asmenų mokėjimams pateiktų duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis;

      4.1.2.4. neatskleisti mokėtojų mokėjimams pateiktų duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

4.2. „Išankstinio mokėjimo sąskaita“.

   4.2.1. „Išankstinio mokėjimo sąskaitą“ turite apmokėti savo nuožiūra pasirinktu mokėjimo būdu: internetu ar mokamuoju pavedimu bankuose į KKT sąskaitą:

   LT457300010145440658

 

2. Kokie rinkliavos už automobilio stovėjimą Klaipėdos mieste dydžiai?

Kainos nurodytos: http://senoji.klaipedatransport.lt/maps/Parkomatai.php       

 

3. Kaip sumokėti už automobilio stovėjimą telefonu?

Norint susimokėti mobiliuoju telefonu, reikia siųsti Nr. 1332 SMS trumpąją žinutę : PL Y X AAA111 (PL- tai parkavimas Klaipėdoje; Y - tai planuojamo stovėjimo trukmė (0.3 (30 min.), 1 (1 val.), 1.2 (1val. 20 min.), 1.3 ir t.t.); X - stovėjimo zona (Z-žalioji, M-mėlynoji; G-geltonoji; R-raudonoji); AAA111 - Jūsų automobilio valsybinis numeris)

Mobiliuoju telefonu galima sumokėti, naudojant mobiliają programėlę mParking (pasirinkti Klaipėdos miestą).

DĖMESIO…programėlė m.Parking tinka tik Vilniuje  

4. Jei sumokėjau rinkliavą vienoje zonoje, ar ji galios ir kitoje?

Rinkliavos galiojimas vietose, esančiose skirtingose zonose:                                                                                                                    

1. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietoje, esančioje žaliojoje zonoje, galioja tik šioje zonoje.                                                                                                                                                             

2. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietoje, esančioje mėlynojoje zonoje, galioja tik šioje zonoje.

3. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietoje, esančioje geltonojoje zonoje, galioja geltonojoje ir mėlynojoje zonose.                                                                                                                                                                                                 

4. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietoje, esančioje raudonojoje zonoje, galioja raudonojoje, geltonojoje ir mėlynojoje zonose.

 

5. Ką daryti, jei  rinkliavą buvau sumokėjęs, tačiau nespėju grįžti iki sumokėtos rinkliavos termino pabaigos?

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatų 14.3 punktas nurodo, kad pasibaigus transporto priemonių apmokėtam stovėjimo laikui, rinkliavos mokėtojai per 10 minučių privalo papildomai sumokėti nustatytą rinkliavą, išvykti iš apmokestintos vietos arba nustatyto dydžio rinkliavą sumokėti vėliau ar išvykus iš nustatytos mokamos vietos, iki kitos dienos 24 val., šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

 

6. Ar reikia mokėti rinkliavą, jei sustojau tik 5 minutėms?

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatų 14.1.1. punktas nurodo, kad vairuotojas, pastatęs transporto priemonę privalo nedelsdamas susimokėti už stovėjimą.

 

7. Ar gali nemokamai stovėti automobilis, kuris pažymėtas lipduku "Neįgalusis" arba kuriame yra paliktas neįgaliojo pažymėjimas?

Pagal Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatų   6.2 punktą rinkliava netaikoma tik  transporto priemonėms, pažymėtoms neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele, laikoma už priekinio stiklo, aiškiai matomoje vietoje, ta puse, kurioje matomas kortelės galiojimo terminas ir numeris;

 

8. Kur galima sumokėti rinkliavą pagal gautą pranešimą?

Į pranešime nurodytą sąskaitą Nr. LT83 7300 0101 3389 1154. Gavėjas VšĮ "Klaipėdos keleivinis transportas" (įmonės kodas Nr. 142133780). Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti Pranešimo Nr. ir automobilio valst.Nr.

 

9. Koks įmokos kodas?

Įmokos kodo nėra. Gavėjas "VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas". Sąskaitos Nr. LT83 7300 0101 3389 1154.

9.1. Kaip sumokėti rinkliavą iš kitos šalies banko?

Tarptautiniai sąskaitos rekvizitai:

Banko sąskaita (Bank bill):  LT83 7300 0101 3389 1154

Įmonės kodas (company code):  142133780                                                                                          

Banko kodas (Bank code):  73000                                                                                                        

SWIFT kodas (SWIFT code): HABALT22

10. Ką daryti, jei nespėjau sumokėti rinkliavos mokesčio pagal gautą pranešimą iki kitos dienos 24 valandos?

Laukti laiško automobilio savininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu iš Klaipėdos m. savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus jau su paskirta bauda arba ne anksčiau kaip po 1 savaitės nuo pranešimo surašymo dienos kreiptis į Klaipėdos m. savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių, kurio pareigūnai nagrinėja šiuos administracinius nusižengimus (S. Daukanto 24 - 7, Klaipėda, telefono Nr. (46) 219 543).

11. Ką daryti, jei rinkliavą sumokėjau pavėluotai?

Pavėluotai sumokėtą rinkliavą grąžiname, kai asmuo susimoka paskirtąją baudą ir pateikia prašymą kartu su baudos sumokėjimo kvito kopija. Teirautis telefonu Nr. (46) 365 470.

12. Kokio dydžio nuobaudos taikomos už rinkliavos nesumokėjimą laiku?

Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 418 straipsnis už Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus numato baudą vairuotojams nuo 20  iki 40 eurų. 

13. Kas nagrinėja administracinių nusižengimų bylas už rinkliavos nesumokėjimą?

Administracinio nusižengimo bylos teiseną dėl vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimo atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, adresu: S. Daukanto 24 - 7, Klaipėda. Papildoma informacija darbo dienomis telefonu  8 46 219 543, ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų nuo pranešimo surašymo dienos.