2004 metų veiklos ataskaita

Viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“

VEIKLOS ATASKAITA (sutrumpinta)

2004 m.

 

Įstaigos veiklos sritys ir tikslai pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-267 patvirtintus naujus įstatus:

Įstaigos tikslas yra viešai teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse.

 

Įstaigos tikslai įgyvendinami vykdant šias funkcijas:

1. visų keleivinio transporto rūšių darbo koordinavimas;

2. viešojo transporto sistemos organizavimas;

3. maršrutų ir tvarkaraščių nustatymas;

4. miesto viešojo transporto eismo informacinės sistemos stotelėse ir transporto priemonėse gerinimas ir valdymas;

5. keleivių vežėjų darbo kontrolė;

6. bilietų gamybos, platinimo ir kontrolės organizavimas;

7. keleivių ir vežėjų kontrolė;

8. konkursų organizavimas;

9. pajamų už parduotus bilietus, kompensacijų ir dotacijų kaupimas, nustatyta tvarka atsiskaitymas su vežėjais už atliktą darbą;

10. duomenų bazės apie keleivių vežimą mieste kaupimas ir analizė;

11. norminių aktų bei dokumentų rengimas;

12. leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas;

13. automobilių stovėjimo aikštelių sistemos sukūrimas ir valdymas;

14. dalyvavimas transporto priemonių atnaujinimo programose;

15. investicinių projektų rengimas ir administravimas;

16. ekologiškai švarių technologijų diegimas viešajame transporte.

 

Įstaiga, siekdama savo tikslų, organizuoja ir verčiasi šia ūkine veikla:

22.15 Kita leidyba;

22.22 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas;

60.21 Kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas;

63.21 Kita papildomoji sausumos transporto veikla;

63.21.10 Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas;

63.21.20 Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas;

63.40 Kitų transporto agentūrų veikla;

63.40.30 Vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas;

72.30 Duomenų apdorojimas;

72.40 Veikla, susijusi su duomenų bazėmis;

74.13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

74.40 Reklama;

75.13 Verslo veiklos reguliavimas ir parama jai efektyviau organizuoti;

75.13.80 Vadovavimas licencijų išdavimui.

 

Pilną sutrumpintą veiklos ataskaitą galite parsisiųsti čia. ( 1.1 Mb )

Prašome palaukti