2008 metų veiklos ataskaita

PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2009 m. balandžio 23d. sprendimu Nr.T2-174

 

Viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“

VEIKLOS ATASKAITA (sutrumpinta)

2008 m.

 

1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

1.1. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas” – viešoji įstaiga, įregistruota 2003 m. balandžio 18 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, registravimo pažymėjimas Nr.002016.

Įstaigos kodas 142133780
2007 m. vasario 9 d. VšĮ „Klaipėdos keleiviniui transportui” suteiktas paramos gavėjo statusas.
Įstaigos adresas: Kalnupės g.1, LT-93252 Klaipėda.
Tel.: (8 46) 366406
Faks. (8 46) 366865
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas” administracija gavo panaudai patalpas, esančias Kalnupės g. 1,  Klaipėda, LT-93252.

Įstaigos vadovas – direktorius Gintaras Neniškis.

Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė.

Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė – 76691,19 Lt, iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga – 18090,69 Lt., ilgalaikis materialus turtas: mašinos ir įrengimai (baldai ir biuro įranga) – 10124,76 Lt.; Kita iranga, prietaisai ir irenginiai (kompiuterinė technika) - 48475,74 Lt.

Išlaidos per finansinius metus - 32493742


1.2. Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

18

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

1.3. Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

Kalnupės g. 1

204,61 kv. m

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1.4. Biudžetas

Skirtos lėšos

2007 m.

2008 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

9108819 Lt

262400 Lt

38400 Lt

 

9863402 Lt

229200 Lt

90000 Lt

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

18170887,01 Lt

21724949 Lt

Už patalpų nuomą

-

-

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

221500,80 Lt

565055 Lt

Iš viso:

27301035,99 Lt

32502152 Lt

Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2008 metais – 6832 Lt.

 

2. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

2.1. Įstaigos misija, tikslai, uždaviniai.

Įstaigos tikslas yra viešai teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse.

Įstaigos tikslai įgyvendinami vykdant šias funkcijas:

   1. Visų keleivinio transporto rūšių darbo koordinavimas;
   2. Viešojo transporto sistemos organizavimas;
   3. Maršrutų nustatymas ir tvarkaraščių sudarymas;
   4. Miesto viešojo transporto eismo informacinės sistemos stotelėse ir transporto priemonėse gerinimas ir valdymas;
   5. Keleivių vežėjų darbo kontrolė;
   6. Bilietų gamybos, platinimo ir kontrolės organizavimas;
   7. Keleivių ir vežėjų kontrolė;
   8. Konkursų organizavimas;
   9. Pajamų už parduotus bilietus, kompensacijų ir dotacijų kaupimas, atsiskaitymas su vežėjais už atliktą darbą nustatyta tvarka;
   10. Duomenų bazės apie keleivių vežimą mieste kaupimas ir analizė;
   11. Norminių aktų bei dokumentų rengimas;
   12. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas;
   13. Automobilių stovėjimo aikštelių sistemos sukūrimas ir valdymas;
   14. Dalyvavimas transporto priemonių atnaujinimo programose;
   15. Investicinių projektų rengimas ir administravimas;
   16. Ekologiškai švarių technologijų diegimas viešajame transporte.

 2.2. 2008 metų strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai.

2008 metais buvo vykdomi strateginio veiklos plano “Vykdyti subalansuotą miesto transporto sistemos ir viešojo transporto politiką“ uždaviniai:

 • Tobulinti miesto visuomeninio transporto sistemą;
  • Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimo programa;
  • Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informacinės sistemos sukūrimo programa;
 • Pagerinti automobilių stovėjimo sąlygas mieste;
  • Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimo programa.

 

Viešasis transportas  

2008 m. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ toliau tobulino Klaipėdos miesto viešojo transporto sistemą:

 • tobulinama tvarkaraščių sistema;
 • tobulinama transporto bilietų sistema;
 • tobulinama keleivių informavimo sistema.

2008 m. nevyko jokių esminių maršrutų ir tvarkaraščių pertvarkų, todėl autobusų rida išliko panaši kaip 2007 metais (2007 m. – 8,845 mln. km. 2008 m. – 8,956 mln. km.).

Pagal sutartyje patvirtintą formulę tarp vežėjų ir įstaigos, įvertinus išaugusias sąnaudas vežėjo 1 km. atlyginimas  buvo padidintas:

 • 2008 m. balandžio 1 d. - 3 proc.., kompensuojant dalį padidėjusių amortizacinių atskaitymų;
 • 2008 m. balandžio 1 d. – 7,6 proc., kompensuojant vairuotojų darbo užmokesčio didinimą,
 • 2008 m. liepos 1 d. – 5 proc., kompensuojant kuro sąnaudų augimą,
 • 2008 m. rugsėjo 1 d . - 10 proc., kompensuojant augančią infliaciją.

Toliau buvo naujinamas miesto autobusų parkas – daugėjo žemagrindžių  (neįgaliems asmenims pritaikytų) transporto priemonių mieste, skaičius  (2008 m. tokių autobusų buvo 75 iš 133, o 2007 m. buvo 73 iš 133). Didinome autobusų talpą ašyje H.Manto g., Tiltų g., Taikos pr., Smiltelės g., užsakydami didesnį kiekį sudvejintų autobusų, tokiu būdu sumažinome autobusų skaičių, perkeldami juos į prasčiau aptarnaujamas miesto dalis.

Klaipėdos viešasis transportas vienas pirmųjų pajuto artėjančias ekonominės krizės pasėkmes. Jau 3-io ketvirčio pabaigoje miesto pramonės įmonės pradėjo mažinti darbo pamainų skaičių, pradėjo mažėti keleivių, taip pat pradėjo mažėti ir mokančių keleivių. 2008 m. pervežtų keleivių skaičius mažėjo 2,8 proc.

KKT 2008 metais tobulino transporto bilietų sistemą:

 • 2008 metais buvo įdiegtos šios naujovės:
  1. keleiviams pasiūlyti trumpo galiojimo terminuoti e-bilietai:
   1. 1.1 paros bilietas;
   2. 2.3 parų bilietas;
   3. 3.7 parų bilietas.
  2. Klaipėdos miesto viešojo transporto terminuotą elektroninį bilietą galima papildyti ne tik Klaipėdos miesto elektroninio bilieto kortele, bet ir Vilniaus miesto elektroninio bilieto bei naujo pavyzdžio tarptautinio studento pažymėjimo (ISIC) kortelėmis.
  3. Terminuotą elektroninį bilietą galima papildyti internetu (www.transportoblietas.lt).
 • toliau buvo tobulinama programinė įranga padedanti susirasti dominančius tvarkaraščius mobiliuoju telefonu per WAP paslaugą, adresu –wap.marsrutai.lt/klaipeda;
 • keleiviams pasiūlytas viešojo transporto kelionių planavims, randant trumpiausią/optimaliausią maršrutą internetinėje svetainėje, adresu –www.marsrutai.lt/klaipeda .
 • autobusuose pradėta diegti stotelių įgarsinimo įranga;
 • pastatyta pirmoji švieslentė turėsianti informuoti apie realų autobusų važiavimą;
 • Veikia nemokama tel. linija 8-800 12344, kuria yra registruojami visi keleivių skundai, Lyginant su 2007 metais, nusiskundimų sumažėjo 2007 m. - 395 skambučiai, 2008 m. - 303 skambučiai.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI, KITI RENGINIAI IR AKCIJOS

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ aktyviai dalyvauja bendro Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo projekto įgyvendinime. 2007-2008 metais elektroninio bilieto įranga pradėta montuoti Klaipėdos miesto autobusuose. Pagal suderintus terminus įranga turi būti sumontuota iki 2009 m. balandžio 30 d.

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ yra tarptautinio projekto “PROCEED” partneriu. Projekto partneriai: Švedijos, Olandijos, Ispanijos, Graikijos, Šveicarijos, Slovėnijos ir Lietuvos mokslo įstaigos bei Europos miestai. Projekto tikslas – analizuoti miestų viešojo transporto sistemas, teikti pasiūlymus, kaip pagerinti viešojo transporto paslaugas, bei įvaizdį, dalintis sėkmingos praktikos patirtimi. 2008 m. spalio mėnesį vyko projekto partnerių susitikimas Graz (Austrija). Jo metu įstaigos specialistai dalyvavo Viešojo transporto paslaugos teikimo gerinimo rekomendacijų/gairių įvertinimo darbo grupės veikloje.

Liepos mėn. VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas“ buvo Jūros šventės rėmėjas, šventės metu vakarais buvo sudaryti 3 specialūs naktiniai autobusų maršrutai. Įvertinus 2006-2007 m. patirtį, siekiant užtikrinti keleivių saugumą šventės metu, naktinių maršrutų autobusuose budėjo saugos tarnybos darbuotojai.

2008 m. rugsėjo mėnesį VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ kartu su kitų miestų kolegomis aptarė viešojo transporto problemas ir perspektyvas bei įvertino įstaigos 5 metų veiklos rezultatus.

2008 m. rugsėjo mėn. VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas“ buvo akcijos “Diena be automobilio“ rėmėjas.

2008 m. spalio mėnesį pasiekė informacija, jog gauta parama tarptautiniam “PIMMS Transfer” projektui, kurio partneriu yra VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas“. Projekto partneriai: Dž. Britanijos, Austrijos, Portugalijos, Graikijos, Kipro, Italijos, Vokietijos, Švedijos, Olandijos, Bulgarijos, Lenkijos, Slovėnijos, Rumunijos, miestų savivaldybės bei viešojo transporto įmonės. Projekto tikslai – analizuoti miestų viešojo transporto sistemas, naujosiose ES narėse organizuoti terminius darbinius seminarus įvairių lygių transporto specialistams, dalyvauti praktinėse stažuotėse, dalintis sėkmingos praktikos patirtimi. Įstaigos specialistai spalio mėn. dalyvavo projekto partnerių susitikime Londone.

KELEIVINIO TRANSPORTO KONTROLĖ

2004 m. įstaigai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 1-175 buvo perduota maršrutinių taksi kontrolė, vėliau taksi, priemiestinių autobusų bei užskaomųjų reisų kontrolė;

2008 m. buvo patikrinta – 7373 maršrutinių taksi, 1308 taksi, 566 priemiestinės bei 685 užsakomuosius reisus vykdančios transporto preimonės. Pažeidimų skaičius mažėjo ir toliau pagal pažeidimų skaičių vyravo maršrutiniai taksi, kuriems buvo surašytas 41 protokolas, daugiausiai už keleivių vežimą be bilietų ir stovinčių keleivių vežimą,  taksi buvo  surašyti 15 protokolų, priemiestiniams autobusams 6 ir užsakomųjų reisų vežėjams 7 protokolai.

PARKAVIMAS

Nuo 2007 balandžio mėn. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimo programą. Įstaigos darbuotojai, kartu su savivaldybės administracijos darbuotojais dalyvavo komisijose ir darbo grupėse, koordinuojančiose priemonių, numatytų automobilių laikymo sistemų įvedimą.

Įstaigos specialistai dalyvavo automobilių stovėjimo skaitiklių specialaus plano sukūrimo įvertinime, skaitiklių įsigijimo konkurso sąlygų kūrime ir konkurso pasiūlymų įvertinimo procedūrose. 2008 m. IV ketvirtį įstaigos specialistai dalyvavo ir kontroliavo automobilių stovėjimo skaitiklių įrengimo darbus, ruošiantis rinkliavos įvedimui nuo 2009 m. pradžios.

2008 m. birželio 05 d. VšĮ ”Klaipėdos keleivinis transportas“ pradėjo rinkti mokestį už naudojimąsi pajūrio zonoje esančiomis mokamomis automobilių stovėjimo aikštelėmis. Surinkta 60 206,74 (be PVM).

Iš viso buvo sustatyti 49779 (+ 12 proc. palyginus su 2007 m.) automobiliai, iš jų 59,59 proc. stovėjo iki 2 val., 35,33 proc. iki 4 val. ir tik 5,08  proc. stovėjo iki 6 val. arba visą dieną.

Aikštelės buvo tvarkomos, valomos, atnaujinami informaciniai, draudžiamieji ženklai, ženklinamos automobilių stovėjimo vietos.

 

3. PROBLEMOS

Greitų pokyčių reikalauja keleivių viešajame transporte kontrolė. Dabartinė popierinių bilietų sistema sudaro per dideles galimybes nesąžiningiems keleiviams išvengti mokesčio už važiavimą.  Dažnėja atvejai (ypatingai paskutinį praeitų metų ketvirtį ir pirmą 20009m . ketvirtį), kai keleiviai išlipdami perduoda tame autobuse pažymėtą bilietą įlipančiajam, „budi“ prie komposterių, tikėdamiesi suspėti pažymėti bilietą, jei tikrintų kontrolė  ir pan . Būtinas spartesnis pilnas (įskaitant kartinius bilietus) elektroninio bilieto įvedimas, didesnės baudos už važiavimą be bilieto (dabartinės nesikeitė jau 13 metų). Siųlysime jau 2009 m. I pusmetyje pradėti konkrečius veiksmus įgyvendinant keleivių įlipimą per priekines duris rytiniuose, vakariniuose reisuose, svaitgaliais ir didesnio intervalo bei nedidelio keleivių skaičiaus maršrutuose, tam kad stipriai neilgėtų kelionės trukmė. Tokia sistema ne tik mažintų nesąžinigų keleivių skaičių, bet ir padėtų spręsti asmenų, kurių elgesys, apranga ar daiktai kelia grėsmę kitų keleivių saugumui problemą. Gatvių remontai, uždarymai ir toliau kelia rimtus viešojo transporto sutrikimus, nes remontuojamose gatvėse yra nutraukiamos arba pabloginamos viešojo transporto eismo sąlygos.  Tai kelia keleivių nepasitenkinimą. Reikia  tobulinti viešojo transporto pranašumo prieš kitas transporto rūšis sistemą – plėsti specialių autobusams važiuoti juostų tinklą, tobulinti šviesoforinį valdymą. Finansinėmis priemonėmis – įtraukiant viešojo transporto patiriamas tiesiogines sąnaudas (dėl sumažėjusio keleivių srauto prarastas pajamas įvertinti būtų sudėtinga)  į gatvių remonto rangos sąmatas - įtakoti greitesnį transporto trasų, kuriose vyksta viešojo transporto eismas, remontą ir rekonstrukcijas.

2008 m. suprastėjo VšĮ „Klaipėdos keleivinio transportas“ vykdomų programų finansavimas:  Kompensacijų vežėjams, už lengvatas turinčių keleivių vežimą, negauta – 1421637,83 Lt., už priemiesčio autobusų, maršrutinių taksi ir lengvųjų taksi kontrolę – 45800 Lt. Todėl iškyla grėsmė  efektyviam šių programų vykdymui. 2009 metų planas dar liūdnesnis – akivaizdu, kad kompensacijoms už lengavtinį keleivių vežimą šiems metams trūksta – 2,5 mln., tai reiškia, kad skola dar labiau išaugs. Dėl kontrolės lėšų mažinimo (50 tūkst. Lt.), siekiant užtikrinti funkcijos vykdymą, teks atleisti darbuotojų. Nerimą kelia ir niekaip nepabaigiamas trijų miestų E-bilieto ir keleivių inormavimo sistemos diegimo projektas.

 

Sprendimas KKT veiklos ataskaita 2008 m. (32.0 kb) 

Pilną, sutrumpintos veiklos ataskaitą galite parsisiųsti čia (418.7 kb)

Prašome palaukti