2014 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“

 2014 metų veiklos

A T A S K A I T A

 

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

 

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ – viešoji įstaiga, įregistruota 2003 m. balandžio 18 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, registravimo pažymėjimo Nr.002016.

Įstaigos kodas 142133780

2007 m. vasario 9 d. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ suteiktas paramos gavėjo statusas.

Įstaigos adresas: S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.

Tel.: (8 46) 366406

Faks. (8 46) 366865

El. paštas: sekretoriatas@klaipedatransport.lt

  • VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2014 m. gruodžio 11 d. iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos panaudos sutartimi gavo 367,84 kv.m. patalpas adresu S. Daukanto 15, LT-92235 Klaipėda. Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų per finansinius metus nebuvo.
  • Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė – 235 104 Lt, iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga –126 811 Lt, ilgalaikis materialus turtas: kita įranga, prietaisai ir įrenginiai (kompiuterinė technika) – 108 293 Lt.

Išlaidos per finansinius metus – 41 557 510 Lt, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui -  1 581 469 Lt. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms -  1 092 081 Lt.

  Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

28

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

S. Daukanto g. 15

367,84 kv.m

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Biudžetas

Skirtos ir panaudotos lėšos

2013 m.

2014 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

 

Klaipėdos miesto savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

 

 

 

 

14 531 207Lt

 

 

151 172 Lt

 

1 300 347 Lt

 

 

 

 

109 920 Lt

 

 

 

 

 

 14 701 080 Lt

 

 

158 897Lt

 

1 097 199 Lt

 

 

 

 

135 391 Lt

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

  25 240 558 Lt

25 303 198 Lt

Už patalpų nuomą

-

 

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

561Lt

3 969 Lt

Iš viso:

41 333 766 Lt

 41 399 734 Lt

 Pilną versiją galite parsisiųsti paspaudę čia

Prašome palaukti