2017 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“

2017 metų veiklos

A T A S K A I T A

 

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

 VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2014 m. gruodžio 11 d. iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos panaudos sutartimi gavo 367,84 kv. m. patalpas adresu S. Daukanto 15, LT-92235 Klaipėda. 2015 m. balandžio 10 d. Įstaiga pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo patalpas adresu S. Daukanto 13A-15, LT-92235 Klaipėda. Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų per įstaigos finansinius metus nebuvo.

Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė – 115 803 Eur., iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga – 14 078 Eur., ilgalaikis materialus turtas: kita įranga, įrankiai ir įrenginiai –   71 360 Eur., mašinos ir įrengimai – 30 365 Eur., remonto išlaidų kapitalizavimas (S. Daukanto g. 15, Klaipėda atlikti remonto darbai) – 146 212 Eur.

Išlaidos per finansinius metus – 12 534 153 Eur., iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui – 650 155 Eur. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms – 251 865 Eur.

  Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

32

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

S. Daukanto g. 15

367,84 kv. m.

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

S. Daukanto g. 13A-15

148,90 kv. m.

Įsigytos patalpos – Klientų aptarnavimo centras, savininkas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

Biudžetas

Skirtos ir panaudotos lėšos

 

2017 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

 

Klaipėdos miesto savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

Klaipėdos rajono savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos rajono automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

Kretingos rajono savivaldybė:

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

 

 

 

 

3 641 453 Eur

 

 

43 789 Eur

 

330 988 Eur

 

 

 

 

 

46 686 Eur

 

 

3 618 Eur

 

 

 

17 113 Eur

 

 

 

7 469 Eur

 

 

 

 

4 215 637 Eur

 

 

47 588 Eur

 

404 032 Eur

 

14 016 Eur

 

 

 

57 720 Eur

 

 

2 962 Eur

 

14 707 Eur

 

26 787 Eur

 

 

 

12 189 Eur

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

6 594 164 Eur

7 782 578 Eur

Už patalpų nuomą

-

-

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

-

-

Iš viso:

10 685 280 Eur

 12 578 216 Eur

 Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2017 metais – 52 544 Eur pelnas.

Pilną versiją galite parsisiųsti paspaudę čia.  

Prašome palaukti