2018 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“

 2018 metų veiklos

A T A S K A I T A

 

 ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

   VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2014 m. gruodžio 11 d. iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos panaudos sutartimi Nr. J9-1345 gavo 367,84 kv. m. patalpas adresu S. Daukanto 15, LT-92235 Klaipėda. 2015 m. balandžio 10 d. Įstaiga pirkimo – pardavimo sutartimi NETSVEP Nr. 1014760887 įsigijo patalpas adresu S. Daukanto 13A-15, LT-92235 Klaipėda. Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų per įstaigos finansinius metus nebuvo.

   Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė – 106 022 Eur., iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga – 550 Eur, kitas nematerialus – 55 336 ilgalaikis materialus turtas: kita įranga, įrankiai ir įrenginiai –   93 619 Eur., mašinos ir įrengimai – 10 517 Eur.  Išlaidos per finansinius metus – 14 652 794 Eur., iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui – 594 144 Eur. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms – 306 231 Eur.

  Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

31

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

S. Daukanto g. 15

367,84 kv. m.

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

S. Daukanto g. 13A-15

148,90 kv. m.

Įsigytos patalpos – Klientų aptarnavimo centras, savininkas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

Biudžetas

Skirtos ir panaudotos lėšos

2018 m.

2017 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

 

Klaipėdos miesto savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

Klaipėdos rajono savivaldybė:

 

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos rajono automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

Kretingos rajono savivaldybė:

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

Neringos savivaldybė:

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

 

 

 

 

5 072 412 Eur

 

 

 

62 534 Eur

 

510 694 Eur

 

 

112 295 Eur

 

 

 

 

64 832 Eur

 

 

2 520 Eur

 

14 707 Eur

 

35 917 Eur

 

 

 

5 131 Eur

 

 

 

446 Eur

 

  

 

 4 215 637 Eur

 

 

 

47 588 Eur

 

404 032 Eur

 

 

14 016 Eur

 

 

 

 

57 720 Eur

 

 

2 962 Eur

 

14 707 Eur

 

26 787 Eur

 

 

 

12 189 Eur

 

 

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

7 293 995 Eur

7 782 578 Eur

Už patalpų nuomą

-

-

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

-

-

Iš viso:

13 175 483 Eur

 12 578 216 Eur

Grynasis įstaigos veiklos rezultatas 2018 metais –   33 002 Eur pelnas.

 

Pilną versiją galite parsisiųsti paspaudę čia.  

Prašome palaukti