Administraciniai nusižengimai

1. Kokios yra keleivių kontrolės teisės?

Keleivių kontrolė turi teisę:

 • tikrinti keleivių bilietus;
 • tikrinti dokumentus, suteikiančius teisę į transporto lengvatą;
 • konfiskuoti taisytus, suklastotus ar padirbtus dokumentus (pažymėjimus);
 • paimti popierinį bilietą, kuris pateikiamas patikrinimo metu ir yra nepažymėtas tame autobuse;
 • keleivį išlaipinti iš transporto priemonės ir surašyti patikrinimo aktą;
 • keleivį, kuris nepateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, pristatyti į artimiausią policijos komisariatą tapatybei nustatyti ir tuomet surašyti patikrinimo aktą.

Kontrolieriai dėvi specialią uniformą, su savimi turi elektroninių bilietų skaitytuvus ir Kontrolieriaus pažymėjimą.

2. Kokį dokumentą kontrolierius privalo įteikti keleiviui nustatęs nusižengimą?

Keleiviui, neturinčiam galiojančio bilieto ar dokumento, patvirtinančio jo teisę į jo naudojamą lengvatą, kontrolieriai surašo patikrinimo aktą, kuriame įrašomas kvietimas atvykti nurodytą dieną administracinio nusižengimo (AN) protokolo surašymui.

3. Už ką ir kokio dydžio bauda gali būti skiriama keleiviui?

Baudų dydžius nustato Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK). ANK 446 str. numatytos tokios baudos:

 • Važiavimas be bilieto arba įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida neturint teisės į transporto lengvatas užtraukia baudą nuo 16 iki 30 Eur (ANK 446 str. 4 d.).
 • Nuo 7 m. iki 14 m. vaikų vežimas be bilieto arba nuo 14 m. iki 16 m. vaikų važiavimas be bilieto užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo 12 iki 24 Eur (ANK 446 str. 3 d.);
 • Važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų užtraukia baudą nuo 10 iki 14 Eur (ANK 446 str. 2 d.);
 • Neapmokėto bagažo vežimas užtraukia baudą nuo 10 iki 12 Eur (ANK 446 str. 1 d.).

 4. Kur galiu sumokėti paskirtą baudą?

VšĮ "Klaipėdos keleivinis transportas" paskirtas baudas už administracinius nusižengimus viešajame transporte reikia sumokėti į  Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą  (https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai). ROIK numeris turi būti nurodytas „Unikalaus mokėjimo kodo“ laukelyje.  Įmokos kodas Nr. 1001. Gavėjas VMI prie FM. 

Šias įmokas priima bet kuris bankas (banko skyriuje arba per internetinę bankininkystę), loterijos "Perlas" terminalai (išskyrus Maxima ir Norfa parduotuvėse esantys Perlo terminalai), Lietuvos Spaudos kioskai, Narvesen parduotuvės, Lietuvos pašto skyriai.

Svarbu:

 • Gavus AN protokolą su administraciniu nurodymu, t. y. pasiūlymu sumokėti pusę minimalios baudos, numatytos ANK už šį nusižengimą, baudą turite sumokėti iki administraciniame nurodyme nurodytos datos.
 • Jeigu AN protokole nėra įrašytas administracinis nurodymas arba jei baudos nesumokėjote iki administraciniame nurodyme nurodytos datos ir administracinis nurodymas laikomas nebegaliojančiu, tai AN byla yra nagrinėjama ne teismo tvarka rašytinio proceso tvarka. Bylos nagrinėjimo vieta ir laikas yra nurodomi AN  protokole. Priimtas nutarimas AN byloje bus Jums išsiųstas el. paštu, nurodytu patikrinimo akte ar valstybės informacinėse sistemose ar registruose,  arba registruotu laišku. 

Papildoma informacija suteikiama darbo dienomis 08:00 - 17:00 val. telefonu:  +370 800 12344. 

5. Ką daryti, jei negaliu atvykti į paskirtus posėdžius, kurių datos nurodytos patikrinimo akte?

Informuojame, kad asmens dalyvavimas surašant administracinio nusižengimo protokolą nėra privalomas. Neatvykus, administracinio nusižengimo protokolas bus surašytas Jums nedalyvaujant (LR ANK 608 str. 2 d.) ir išsiųstas Jums el. paštu, nurodytu patikrinimo akte ar  valstybės informacinėse sistemose ar registruose,  arba registruotu laišku.

Papildomus paaiškinimus ar prašymus galite pateikti el. laišku, adresu: [email protected].

 6. Vaikui paskirta bauda. Kur ir kaip galiu sumokėti?

Mokant paskirtą baudą už kitą asmenį  mokėjimo pavedime būtina nurodyti pradinį mokėtoją, t. y. nurodyti vaiko vardą, pavardę, asmens kodą. ROIK numeris turi būti nurodytas „Unikalaus mokėjimo kodo“ laukelyje.  Daugiau informacijos galite rasti atsakyme į 4 klausimą.

Papildoma informacija suteikiama darbo dienomis 08:00 - 17:00 val. telefonu:  +370 800 12344. 

Prašome palaukti