Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių pakeitimai

2024-03-08

 Susisiekimo ministras vasario 29 dieną šiek tiek patikslino ir papildė Keleivių ir bagažo vežimo taisykles https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a09f8902d74111ee9269b566387cfecb?jfwid=-wh0dn5tz7

Dauguma tų pakeitimų tik tikslina jau egzistuojančias normas, nauja jų redakcija yra tokia:

„31 p. Asmenys su negalia kartu su vežimėliais, skirtais asmenims su negalia, taip pat vaikai kartu su vaikų vežimėliais turi būti vežami autobusais, išskyrus atvejus, kai vežimėlis, skirtas asmeniui su negalia, ar vaiko vežimėlis netelpa į autobuso saloną ar bagažinę. Vežimėlio, skirto asmeniui su negalia, ir vaiko vežimėlio vežimas neapmokestinamas.

32 p. Asmuo su negalia turi teisę važiuoti autobusais su šunimi pagalbininku tik turėdamas dokumentą, patvirtinantį šuns pagalbininko akreditaciją, ir dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo pagalbininkas vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos.

34 p. Veždamas keleivius reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais ekipažas turi pasiūlyti keleiviams, įsigijusiems bilietus, kuriuose nenurodytos sėdimos vietos, užleisti savo vietas asmenims su negalia, jei jos įrengtos patogesnėje įlipti ir išlipti autobuso vietoje ir jei keleiviui, užleidusiam savo vietą, yra laisva vieta atsisėsti.“

Mums Klaipėdoje itin svarbu, kad Taisyklės nuo 2024-03-18 bus papildytos nauju 35¹  punktu:

„Vairuotojas privalo sustoti kaip įmanoma arčiau šaligatvio, kelkraščio, kad keleiviams būtų patogiau įlipti į transporto priemonę ar išlipti iš jos. Jei viešojo transporto stotelėje laukia asmuo su negalia vežimėlyje, skirtame asmeniui su negalia, vairuotojas ar kitas ekipažo narys privalo pasirūpinti šio keleivio patekimu į autobusą – panaudoti transporto priemonėje įrengtas pagalbines priemones: pandusą, platformą, keltuvą ar kitą priemonę.“

Tokius reikalavimus atskirais susitarimais su vežėjais bandome Klaipėdoje įgyvendinti jau seniai. Tai, kad pagaliau jie atsirado ir ministerijos norminiame akte, rodo tikrai pribrendusį jų aktualumą visuomenei.

Su pakeitimais supažindinti visi 6 vieningoje Klaipėdos miesto ir regiono viešojo transporto sistemoje dirbantys vežėjai.

Prašome palaukti
Komentarai (0)