Klaipėdiečių vertinimas įpareigoja

Praėjusią vasarą Savivaldybės užsakymų sociologai atliko išsamią klaipėdiečių apklausą: klausta, kokios viešosios paslaugos yra svarbios, kaip gerai tų paslaugų teikėjai atlieka savo darbą. Žmonių atsakymai parodė, jog viešąjį transporto kokybę klaipėdiečiai vertina geriausiai.

Miestiečių klausta ir to, kiek apskritai konkrečios paslaugos yra svarbios. Vertintinų paslaugų sąraše buvo tiek paslaugos, kuriomis naudojamės kasdien (pvz., vandentiekio ir kanalizacijos), tiek ir aktualios tikrai ne kiekvienam ar ne kasdien (paslaugos verslui, socialinės paslaugos ir pašalpos).

Maloniai netikėta buvo konstatuoti, jog klaipėdiečiai pagal svarbą viešojo transporto paslaugą (dešimtbalėje „svarbumo“ skalėje įvertinta 8,6 balo) priskiria veikiau pačioms būtiniausioms visiems gyventojams (viešosios tvarkos ir rimties palaikymo – 9,1 balo, vandentiekio – 9,0 balo) nei reikalingoms ne visiems ar visada (paslaugos verslui – 6,3 balo, socialinės paslaugos ir išmokos – 7,0 balo).

Atsižvelgiant į tai, jog didelė dalis tų apklaustų klaipėdiečių kelionei naudoja asmeninį transportą, panašu, jog ir klaipėdiečiai vairuotojai apklausoje pripažino didelę viešojo transporto sistemos paslaugų svarbą.

O viešojo transporto paslaugų kokybės apibendrintas vertinimas dešimtbalėje sistemoje yra 8,4. Taigi galime sakyti, jog vertinimo „puikiai“ dar nepasiekėme, tačiau esame netoli „labai gerai“ ir tikrai dar turime kur tobulėti. Tačiau, palyginus, kad komunalinio ūkio paslaugos įvertintos tik 7,2 balo, aplinkos tvarkymo – 7,1 balo, švietimo įstaigų paslaugos – 7,5 balo, tai „glosto širdį“.

Aukščiau pateikti bendrieji viešojo transporto vertinimo balai – tai tik „vidutinė temperatūra ligoninėje“. Tačiau sociologai ataskaitoje pateikė ir vertinimo pjūvius pagal respondentų amžių ir pajamas. Atskirose amžiaus grupėse viešąjį transportą geriau vidurkio vertina jaunimas (iki 35 metų amžiaus) ir senjorai (nuo 66 metų). Apklausoje neišryškinta atsakymų motyvacija, tačiau pagal mūsų pačių komunikaciją su keleiviais galime manyti, jog jaunimui patraukli sisteminga, nuosekli paslaugos modernizacija, o pagyvenę keleiviai gerai vertina paslaugos patogumą ir patikimumą. Tačiau vertinimo balų išsibarstymas per visas amžiaus grupes nėra didelis (min. 8,0, maks. 8,8).

Apibendrintai galime teigti, jog miesto bendruomenė pripažįsta didelę viešojo transporto paslaugų svarbą ir mūsų pastangas viešąjį transportą tobulinti vertina. Mums tai – įpareigojimas ir paskata kasdieniu kruopščiu savo darbu dar labiau tobulinti Klaipėdos viešąjį transportą.

Prašome palaukti