Naujienų archyvas

Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių pakeitimai

 Susisiekimo ministras vasario 29 dieną šiek tiek patikslino ir papildė Keleivių ir bagažo vežimo taisykles https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a09f8902d74111ee9269b566387cfecb?jfwid=-wh0dn5tz7 .  Dauguma tų pakeitimų tik tikslina jau egzistuojančias normas, nauja jų redakcija yra tokia: „31 p. Asmenys su negalia kartu su vežimėliais, skirtais asmenims su negalia, taip pat vaikai kartu su vaikų vežimėliais turi būti vežami autobusais, išskyrus atvejus, kai vežimėlis, skirtas asmeniui su negalia, ar vaiko vežimėlis netelpa į autobuso saloną ar bagažinę. Vežimėlio, skirto asmeniui su negalia, ir vaiko vežimėlio vežimas neapmokestinamas. 32 p. Asmuo su negalia turi teisę važiuoti autobusais su šunimi pagalbininku tik turėdamas dokumentą, patvirtinantį šuns pagalbininko akreditaciją, ir dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo pagalbininkas vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. 34 p. Veždamas keleivius reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais ekipažas turi pasiūlyti keleiviams, įsigijusiems bilietus, kuriuose nenurodytos sėdimos vietos, užleisti savo vietas asmenims su negalia, jei jos įrengtos patogesnėje įlipti ir išlipti autobuso vietoje ir jei keleiviui, užleidusiam savo vietą, yra laisva vieta atsisėsti.“ Mums Klaipėdoje itin svarbu, kad Taisyklės nuo 2024-03-18 bus papildytos nauju 35¹  punktu: „Vairuotojas privalo sustoti kaip įmanoma arčiau šaligatvio, kelkraščio, kad keleiviams būtų patogiau įlipti į transporto priemonę ar išlipti iš jos. Jei viešojo transporto stotelėje laukia asmuo su negalia vežimėlyje, skirtame asmeniui su negalia, vairuotojas ar kitas ekipažo narys privalo pasirūpinti šio keleivio patekimu į autobusą – panaudoti transporto priemonėje įrengtas pagalbines priemones: pandusą, platformą, keltuvą ar kitą priemonę.“ Tokius reikalavimus atskirais susitarimais su vežėjais bandome Klaipėdoje įgyvendinti jau seniai. Tai, kad pagaliau jie atsirado ir ministerijos norminiame akte, rodo tikrai pribrendusį jų aktualumą visuomenei. Su pakeitimais supažindinti visi 6 vieningoje Klaipėdos miesto ir regiono viešojo transporto sistemoje dirbantys vežėjai.

Į autobusą lipkite su jau paruoštu aplikacijos bilietu

Praėjusiais metais Klaipėdos viešojo transporto sistemoje 40% išaugo asmenų, važiavusių su nepažymėtais bilietais, skaičius. Viena iš išaugusio tokių pažeidimų skaičiaus priežasčių – netinkamas naudojimasis mobiliąja aplikacija perkamu kartiniu bilietu. Į autobusą kartais įlipama dar be bilieto ir jau viduje susiradus rūbuose telefoną jo ekrane ieškoma aplikacijos; suradus ją atliekamas pirkimo veiksmas ir po to nusipirkto bilieto QR kodas žymimas skaitytuvo ekrane. Iš tų išvardintų veiksmų greitas, momentinis yra tik paskutinysis - kodo žymėjimas skaitytuve. Kiti veiksmai gali užtrukti tiek laiko, kiek užtenka atvažiuoti iki stotelės, kurioje jau laukia keleivių kontrolė. Aplikacija perkamų kartinių bilietų dalis tarp visų kartinių nuolat auga, pernai ji sudarė jau penktadalį. Tuo pačiu proporcingai dažnėja ir netinkamas naudojimasis tokia bilietų forma. Todėl primename keleiviams taisykles, galiojančias Klaipėdoje jau dešimtmetį, bet kartais vis pamirštamas: Įlipdamas į vietinio susisiekimo autobusą, keleivis privalo turėti pasiruošęs vienkartinį bilietą arba terminuotą bilietą (galiojantį biliete nustatytą terminą) ir įlipęs į autobusą nedelsdamas tinkamai jį pažymėti, taip pat turėti pasiruošęs: -  galiojantį pensininko, studento ar moksleivio pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę į konkretų bilieto tipą ir lengvatą, arba -  galiojantį dokumentą, suteikiantį teisę važiuoti nemokamai, arba -  pinigus vienkartiniam bilietui nusipirkti ir nusipirkus tinkamai jį pažymėti.

Taisyklės surašytos tam, kad kelionė būtų sklandi

Dauguma mūsų keleivių laikosi nustatytų kelionės Klaipėdos viešuoju transportu taisyklių https://www.klaipedatransport.lt/lt/keleiviu-vezimo-autobusais-ir-marsrutiniais-%20taksi-klaipedoje-109 . Dalis tų taisyklių yra suprantamos ir be paaiškinimo (reikalavimas turėti bilietą, draudimas triukšmauti ar važiuoti girtam). Tačiau yra ir taisyklių, kurių prasmė dar ne visiems keleiviams akivaizdi. Apžvelkime jas. Taisyklė įlipti tik pro priekines duris visiems keleiviams, išskyrus mamas su vežimėliais ir neįgaliuosius. Taip išvengiama priešpriešinių įlipančių ir išlipančių keleivių susidūrimų. Įlipimas/išlipimas vyksta nesistumdant, salone keleiviai juda viena kryptimi – nuo priekinių iki vidurinių ir galinių durų. Tokia lipimo tvarka taip pat palengvina vairuotojui pirminę įlipančių keleivių kontrolę. Juk nenorime, kad kelionės kaimynai būtų nešvariais rūbais ar girti? Taisyklė kiekvieną kartą važiuojant žymėti ir galiojantį terminuotąjį bilietą. Ji reikalinga tam, kad transporto organizatoriai kuo tiksliau žinotų kelionių poreikį laike ir maršrute. Visuotinis bilietų žymėjimas leidžia efektyviausiai naudoti autobusų ridą, – taip, kad autobusai važiuotų normaliai, nei per daug, nei per mažai užpildyti. Tuo pačiu ir keleivis matys – ar apskritai bilieto kortelės nepamiršo namie, ar nesibaigė jo bilieto galiojimo terminas. Taisyklė pasiruošti bilietą prieš įlipant ir jį iškart pažymėti. Susivėlinę galite atvažiuoti į kitą stotelę, kurioje jau laukia kontrolė, be pažymėto bilieto. Be to, greitas bilieto pažymėjimas palengvins laikytis ir sekančios taisyklės. Taisyklė įlipus atsisėsti ar įsikibti. Kiekvienais metais pas mus būna atvejų, kai staigaus stabdymo atveju keleivis susižaloja. Paprastai taip stabdoma ne dėl autobuso vairuotojo, o dėl kitų eismo dalyvių kaltės, siekiant išvengti avarijos. Rekomendacija pranešti vairuotojui apie pageidavimą išlipti spaudžiant mygtuką prie durų. Jeigu vairuotojas bereikalingai nestos stotelėje, kelionė vyks sklandžiau. Per karščius ir šalčius nedarinėjant durų, paprasčiau bus kondicionieriumi salone palaikyti komfortišką temperatūrą.