Naujienų archyvas

Keleivių yra daugiau nei matome

Praėjusią savaitę e.bilieto sistema suskaičiavo šimtamilijoninį keleivį nuo 2018-ųjų. Bet tai dar ne visi mūsų viešuoju transportu važiavę keleiviai. Turime ir keleivių, kurių mūsų sistema tiesiog “nemato”. Brangūs ir mylimi Yra tokių visiems brangių ir mylimų keleivių, kurie autobusu gali teisėtai važiuoti be bilieto nemokamai: “Kiekvienam keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežtis vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais (…) du vaikus iki 7 metų neužimant atskiros sėdimos ar miegamos vietos” (Transporto lengvatų įstatymas).  Jų mūsų sistema nepastebi, nors kai kuriose kryptyse kai kuriais laikais (pvz., į karštą vasaros dieną į Melnragę) jų gali būti nemažai. Keliantys rūpesčių Pernai kontrolieriai užfiksavo per 7 tūkstančius keleivių, važiavusių be bilieto. Tuos tai mes tikrai žinome, net ir vardais-pavardėmis. Tačiau ne visi “zuikiai” yra pagaunami. Kontrolės intensyvumas turi savo racionalias ribas. Pernelyg dažnai kontroliuojant ne tik didėja tiesioginės sąnaudos kontrolei, tačiau ir gaišinamas kelionės laikas keleiviams, nes bilietai tikrinami tik autobusui stovint. Kontroliuojame tiek, kad pagal tikimybių teoriją tikrai neapsimokėtų važinėti be bilieto, t.y. – mokamų baudų suma būtų ženkliai didesnė nei galimas “sutaupymas” važiuojant be bilieto. Turime ir kitų priemonių kontroliuoti “zuikių” skaičių, jas kompleksiškai naudojame. Tačiau akivaizdu, kad be bilieto važiavusiųjų skaičius pernai tikrai buvo daug didesnis nei tie nustatyti 7 tūkstančiai. Tie “nelegalai” irgi mūsų bilieto sistemai yra nematomi. Atsainieji Kartais keleiviai, turintys galiojantį terminuotąjį bilietą, nepasivargina pažymėti jį kiekvienoje kelionėje. Nors tokia prievolė pas mus Klaipėdos miesto tarybos patvirtintose Keleivių vežimo taisyklėse nustatyta nuo pat elektroninio bilieto įvedimo pradžios. Nežymint tokio bilieto mes nematysime ir kelionės, todėl negalėsime tiksliai įvertinti kelionių poreikio ir salono užpildymo. Sistema rodys, kad salone dar erdvu, o realybėje keleiviai važiuos jau susiglaudę. Matomi, tačiau iš to naudos nedaug Priemiesčio maršrutuose 28% keleivių vis dar perka bilietus iš kasos aparato. Mes gauname iš vežėjų kasos aparatų duomenis kas mėnesį, sužinome bilietų skaičių ir gautas už juos pajamas. Tačiau keleivių srautų analizei, transporto poreikio kitimo analizei tie duomenys mažaverčiai. Skirtingai nuo e.bilietų, kurių informaciją galima patogiai raikyti įvairiais rūpimais pjūviais, tie popieriniai bilietai labai nepatogūs analizei. Neturime tiek rankų, kad galėtume tuos popieriukus į krūveles dėlioti.  Yra žinomi gana patogūs būdai ir tokius bilietus įtraukti į patogią analizei duomenų bazę, tačiau tam reikalingi įstatymo pakeitimai. Tikimės, kad šaliai nuosekliai skaitmenizuojantis tokie įstatymo pakeitimai bus priimti ir pagaliau galėsime tikro laiko režimu matyti ir šias keliones. Nutuokiame, bet neskelbiame Taigi, keleivių važiuoja daugiau nei mūsų bilieto sistema užfiksuoja. Kiek daugiau važiuoja? Teikdami viešojo transporto darbo ataskaitas steigėjui ir visuomenei, teikiame tik įrodymais pagrįstus skaičius. Bilietas žymėtas – kelionė yra. Nežymėtas – kelionės nėra. Tai kaip tik tos rašinyje paminėtos trys keleivių kategorijos: mažiukai, „zuikiai“, nerūpestingieji. Tačiau dirbame arti žemės ir planuodami darbą privalome vadovautis ne tik stebimais skaičiais, bet ir realybe. Mūsų analitikai turi didelę patirtį, todėl gana tiksliai gali įvertinti ir nestebimų kelionių skaičių, - manytume, milijono kelionių per metus tikslumu. Nustatydami maršrutų tvarkaraščius ir talpas vadovaujamės tiek e.bilieto teikiama informacija, tiek ir realistiniu „nematomų“ kelionių skaičiaus įsivertinimu. Bet tas žinojimas yra be dokumentinio pagrindimo, todėl paskelbtas visada keltų abejones. Ko lauktume iš keleivių? Tik laikytis miesto tarybos patvirtintų viešojo transporto paslaugos teikimo taisyklių. Įlipti per priekines duris, išlipti per kitas. Važiuojant atsisėsti, jeigu yra laisvų vietų, įsikibti į atramą, jeigu sėdimos užimtos. Gerbti bendrakeleivius ir vairuotojo darbą. Na ir, suprantama, kiekvienoje kelionėje žymėti bilietą.    

Lipimui pro priekines – penkiolikti metai

Birželio pirmąją sukaks 15 metų tvarkai, kai Klaipėdoje autobusų keleiviai įleidžiami pro priekines, išleidžiami pro kitas duris. Tų metų pavasarį su miesto žurnalistais važiavome į Kėdainius, kur tokia tvarka jau galiojo, pasižiūrėjome patys ir laikraščių skaitytojams parodėme, kaip tai veikia. Po keletą mėnesių trukusio keleivių pripratinimo prie naujos taisyklės rudenį ją patvirtino ir Klaipėdos miesto taryba. Tačiau pastaraisiais metais, deja, tos tvarkos nebe taip kruopščiai laikosi tiek vairuotojai, tiek ir keleiviai - per kovido pandemiją ji pairo. O kodėl nėra gerai tvarką laužyti – argumentacija išdėstyta čia nurodytuose straipsniuose, ir ji nėra nė kiek pasenusi: laikantis tvarkos yra užkardomas patekimas į autobusą asocialiems asmenims, nebelieka priešpriešinės grūsties ir lipimo ant kojų viens kitam lipant bei išlipant, geresnė bilietų žymėjimo kontrolė, keleiviai išsikirsto po visą autobuso saloną. Artimiausiomis dienomis ir savaitėmis nuosekliai stiprinsime tos seniai galiojančios taisyklės laikymosi kontrolę. Prie chaotiško lipimo įpratę keleiviai neturėtų nustebti, kad sustojęs autobusas kurį laiką dar neatidaro vidurinių ir galinių durų – tam, kad laukiantys keleiviai suliptų pro priekines, tik tada išlipimo durys bus atidarytos. Kai susigražinsime buvusį, bet primirštą teisingą įprotį, kad kojos pačios neša įlipti prie priekinių durų, judėsime sklandžiau.

Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių pakeitimai

 Susisiekimo ministras vasario 29 dieną šiek tiek patikslino ir papildė Keleivių ir bagažo vežimo taisykles https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a09f8902d74111ee9269b566387cfecb?jfwid=-wh0dn5tz7 .  Dauguma tų pakeitimų tik tikslina jau egzistuojančias normas, nauja jų redakcija yra tokia: „31 p. Asmenys su negalia kartu su vežimėliais, skirtais asmenims su negalia, taip pat vaikai kartu su vaikų vežimėliais turi būti vežami autobusais, išskyrus atvejus, kai vežimėlis, skirtas asmeniui su negalia, ar vaiko vežimėlis netelpa į autobuso saloną ar bagažinę. Vežimėlio, skirto asmeniui su negalia, ir vaiko vežimėlio vežimas neapmokestinamas. 32 p. Asmuo su negalia turi teisę važiuoti autobusais su šunimi pagalbininku tik turėdamas dokumentą, patvirtinantį šuns pagalbininko akreditaciją, ir dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo pagalbininkas vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. 34 p. Veždamas keleivius reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais ekipažas turi pasiūlyti keleiviams, įsigijusiems bilietus, kuriuose nenurodytos sėdimos vietos, užleisti savo vietas asmenims su negalia, jei jos įrengtos patogesnėje įlipti ir išlipti autobuso vietoje ir jei keleiviui, užleidusiam savo vietą, yra laisva vieta atsisėsti.“ Mums Klaipėdoje itin svarbu, kad Taisyklės nuo 2024-03-18 bus papildytos nauju 35¹  punktu: „Vairuotojas privalo sustoti kaip įmanoma arčiau šaligatvio, kelkraščio, kad keleiviams būtų patogiau įlipti į transporto priemonę ar išlipti iš jos. Jei viešojo transporto stotelėje laukia asmuo su negalia vežimėlyje, skirtame asmeniui su negalia, vairuotojas ar kitas ekipažo narys privalo pasirūpinti šio keleivio patekimu į autobusą – panaudoti transporto priemonėje įrengtas pagalbines priemones: pandusą, platformą, keltuvą ar kitą priemonę.“ Tokius reikalavimus atskirais susitarimais su vežėjais bandome Klaipėdoje įgyvendinti jau seniai. Tai, kad pagaliau jie atsirado ir ministerijos norminiame akte, rodo tikrai pribrendusį jų aktualumą visuomenei. Su pakeitimais supažindinti visi 6 vieningoje Klaipėdos miesto ir regiono viešojo transporto sistemoje dirbantys vežėjai.