Viešasis transportas

  1. Kur sužinoti elektroninių bilietų kainas ir rūšis?

Informaciją apie elektroninių bilietų rūšis ir kainas galite rasti VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas“ internetinėje svetainėje: http://senoji.klaipedatransport.lt/maps/bilietai.php . 

  1. Ką daryti pametus elektroninio bilieto kortelę?

Saugokite įsigytos kortelės pakuotę su pirkimo kvitu arba du el. bilieto kortelės pildymo kvitus  – jų gali prireikti, jei ateityje prarasite kortelę ir norėsite perkelti pinigus ar terminuotą bilietą į naują kortelę.

Pametus ar sugadinus kortelę, išlieka galimybė, įrodžius kad kortelė priklauso būtent tam keleiviui, pateikus prašymą užblokuoti senąją ir aktyvuoti naująją kortelę, perkeliant papildymus iš senosios kortelės į naująją. Įrodžius nuosavybę, perkėlimą pagal kliento prašymą įvykdys KKT darbuotojas (Klientų aptarnavimo centre arba nuotoliniu būdu). Pametus, sugedus, ar esant kitoms problemoms su elektroniniu bilietu – kreipkitės į VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas“ adresu S. Daukanto  g. 13a, Klaipėda, ir / arba tel. 8 800 12344 ir / arba bilietas@klaipedatransport.lt

  1. Kiek laiko saugomi duomenys apie e-bilieto žymėjimus?

Duomenys apie terminuotų ir kartinių e-bilietų žymėjimus ir nuskaitymus VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ elektroninių bilietų sistemoje saugojami trisdešimt kalendorinių dienų.

  1. Ką daryti, jei manau, kad platinimo vietoje nebuvo papildyta elektroninio bilieto kortelė, arba buvo atsisakyta ją papildyti?

Jei, Jūsų nuomone, Jūsų kortelė platinimo vietoje nebuvo papildyta, arba ją buvo atsisakyta papildyti – nedelsiant kreipkitės ir apie incidentą informuokite VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas“, adresu S. Daukanto  g. 13A, Klaipėda, tel. 8 800 12344. 

  1. Kiek laiko galioja ir kiek kainuoja pati kortelė?

Kortelės, kurių numeris prasideda 3002xxxxxxxxxx galioja 3 metus nuo pirmo papildymo galiojimo dienos;

kortelės, kurių numeris prasideda 3003xxxxxxxxxx  galioja 4 metus nuo pirmo papildymo galiojimo dienos;

kortelės, kurių numeris prasideda 3004xxxxxxxxxx galioja 5 metus nuo pirmo papildymo galiojimo dienos.

Kortelės kaina 2,00 Euro. 

  1. Kokiomis dienomis negalioja terminuotas vardinis darbo dienų nuolatinis bilietas?

Savaitgaliais ir švenčių dienomis, kurios oficialiai paskelbtos nedarbo dienomis, t. y.:
1) sausio 1-ąją - Naujųjų metų dieną;
2) vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;
3) kovo 11-ąją - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;
4) sekmadienį ir pirmadienį - krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienomis;
5) gegužės 1-ąją - Tarptautinę darbo dieną;
6) pirmąjį gegužės sekmadienį - Motinos dieną;
7) pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną;
8) birželio 24-ąją – Rasos ir Joninių dieną;
9) liepos 6-ąją - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną;
10) rugpjūčio 15-ąją - Žolinę (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną);
11) lapkričio 1-ąją - Visų Šventųjų dieną;
12) gruodžio 24-tąją – Kūčių dieną;
13) gruodžio 25-ąją ir 26-ąją - Kalėdų dienomis.

  1. Kokia nuolaida viešojo transporto bilietams priklauso pensininkams?

Pagal Lietuvos Respublikos  “Transporto lengvatų įstatymą” “pensininkams” nuolaidų nėra, tačiau yra šios nuolaidos:

1. Asmenims nuo 70 iki 80 metų yra suteikiama 50 procentų nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietui.                                                                

2. Asmenims nuo 80 metų yra suteikiama  80 procentų nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietui.

Klaipėdos miesto taryba nuo 2017-02-01 nustatė papildomą lengvatą pensinio amžiaus asmenims, dar nesulaukusiems 70 metų amžiaus.

Jie su 50 proc. nuolaida gali įsigyti 6 mėnesių vardinius bilietus, kainuojančius 75 eurus (analogiško bilieto kaina kioske be lengvatos – 144 eurai), ir metinius vardinius bilietus, kainuojančius 135,00 eurus (analogiško bilieto kaina kioske be lengvatos – 270 eurų). Visuose platinimo taškuose („Narvesen“, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ Klientų aptarnavimo centre, internetu) naujieji lengvatiniai bilietai kainuoja vienodai.

  1.    Kokius dokumentus reikia turėti vaikams, moksleiviams ir studentams, kurie nori naudotis jiems  priklausiančia transporto lengvata?

Atsakydami į padažnėjusius studentų, moksleivių ir jų tėvelių klausimus, informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymo 5 str. 6 p. vaikai nuo 7 iki 8 metų,  mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas, ir aukštųjų mokyklų studentai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su šiomis nuolaidomis:

1) terminuotą vardinį važiavimo bilietą – su 80 procentų nuolaida;

2) vienkartinį važiavimo bilietą – su 50 procentų nuolaida.

Važiuodami su lengvatiniu bilietu vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais (t.y. Klaipėdos miesto I zonoje) ir norėdami pasinaudoti teise į numatytas transporto lengvatas:

1. Vaikai nuo 7 iki 8 metų turi turėti gimimo liudijimą, pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą valstybės ar savivaldybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę ir amžių.

2. Mokiniai, vyresni nei 8 metai, turi turėti galiojantį mokinio pažymėjimą.

3. Studentai ir profesinių mokyklų moksleiviai turi turėti mokinio pažymėjimą, Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) arba  Tarptautinis studento pažymėjimą (ISIC).

Atkreipiame dėmesį, kad važiuojant priemiestyje, t. y. II ir III zonose, taikomas Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymo 5 str. 4 punktas, kuris numato teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo ir vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų. Norint pasinaudoti šia nuolaida, vaikai turi turėti gimimo liudijimą, pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą valstybės ar savivaldybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę ir amžių. Gali turėti ir mokinio pažymėjimą.

Vaikai nuo 10 metų važiuodami priemiestyje, t. y. II ir III zonoje, turi įsigyti pilnos kainos bilietus, nes Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme jiems nuolaidų nenumatyta. Dėl galimybės kompensuoti kelionės į mokyklą išlaidas, reikia kreiptis į lankomos mokyklos administraciją.

Taip pat primename, kad pagal Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymo 5 str. 3 punktą   teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, t. y. II ir III zonose, bilietą su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Norėdami pasinaudoti šia nuolaida studentai ir profesinių mokyklų moksleiviai turi turėti mokinio pažymėjimą, Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) arba  Tarptautinis studento pažymėjimą (ISIC).

Tik turint tinkamą galiojantį  dokumentą  galima naudotis transporto lengvatomis.

Su  Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymu galite susipažinti čia:

http://klaipedatransport.lt/lt/lietuvos-respublikos-transporto-lengvatu-istatymas-30 

9. Kokia papildoma nuolaida viešojo transporto bilietams priklauso I-IV klasių mokiniams?

I-IV klasių mokiniai su 94 proc. nuolaida gali įsigyti 9 mėnesių (mokslo metų) vardinius bilietus, kainuojančius 10 eurus. Visuose platinimo taškuose („Narvesen“, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ Klientų aptarnavimo centre, internetu) naujieji lengvatiniai bilietai kainuoja vienodai. Bilietai galios nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. (imtinai). Bilietus bus galima pildyti nuo 2019-08-15 dienos.

10. Su kokia nuolaida galima įsigyti II ir III zonos TERMINUOTĄ bilietą vaikui?

10.1.  SU 80 % NUOLAIDA MIESTE IR BE NUOLAIDOS PRIEMIESTYJE gali važiuoti:

10 metų ir vyresni mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas.

10. 2. SU 80 % NUOLAIDA MIESTE IR 50 % NUOLAIDA PRIEMIESTYJE gali važiuoti:

1.      Aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą;

2.      Profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai;

3.      7 metų vaikai;

4.      8 - 9 metų  mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas.

5.      8 metų ir vyresni mokiniai, kurie mokosi mokyklose, vykdančiose specializuoto ugdymo krypties programas.

Transporto lengvatomis galima naudotis tik turint galiojantį  dokumentą, patvirtinantį teisę į transporto lengvatą.

11. Kokie bilietai galioja naktiniame autobuse (maršruto Nr. N1)?

N1 maršruto autobuse galioja įprasti Klaipėdos miesto terminuotieji ir kartiniai elektroniniai bilietai, taip pat iš anksto įsigyti popieriniai bilietai. Keleiviams, bilietu nepasirūpinusiems iš anksto, yra galimybė nusipirkti bilietą pas vairuotoją. Autobuse parduodamo kartinio naktinio bilieto kaina – 1,50 Eur (su 50 procentų nuolaida – 0,75 Eur, su 80 procentų nuolaida – 0,30 Eur)

Prašome palaukti