2003 metų veiklos ataskaita

Maršrutų ir tvarkaraščių sistema

Keleivių informavimo sistema 

Bilietų įvairovė 

Transporto kontrolės sistema

Keleivių kontrolės sistema 

Ekonominės situacijos pagerėjimas

 

Viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas"

VEIKLOS ATASKAITA (sutrumpinta)

2003m.

Pagrindinis 2003 m. balandžio 19 d. įregistruotos įstaigos tikslas viešai teikti visuomenės nariams kokybiškas keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse. Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. įstaigai pagal Tarybos nustatytą kompetenciją perėmus miesto autobusų sistemos valdymą:

 • pagerinta autobusų maršrutų ir tvarkaraščių sistema;
 • pagerinta keleivių informavimo sistema
 • išplėsta bilietų įvairovė;
 • reorganizuota transporto kontrolės sistema;
 • pagerinta miesto autobusų vežėjų ekonominė situacija.

Maršrutų ir tvarkaraščių sistema

- Bendra bilietų sistema ir optimaliau pertvarkytas maršrutų ir tvarkaraščių tinklas tapo patogesnis keleiviams:

 • sumažinta rida pagrindinėje miesto magistralėje Smiltelės g.-Taikos pr.-Tiltų g.-H.Manto g., kur vyko žiauri privačių ir municipalinių vežėjų konkurencija dėl keleivių stotelėse ir autobusai važinėjo vienas paskui kitą ir nepilnai užpildyti;
 • padidinta rida į atkampesnius miesto rajonus - Giruliai, Paupiai, Tauralaukis, Plytinė ir t.t;
 • bendra autobusų rida lyginant su rugpjūčio mėnesiu sumažėjo 0,8 proc;
 • pagerėjo visų maršrutų eksploataciniai rodikliai - dalis maršrutų, kurie iki KKT įkūrimo buvo nuostolingi, po reformos pradėjo atsipirkti. Tai lėmė ridos didinimą nuo 2003 m. spalio mėnesio, didesnį patogumą bei socialinį prieinamumą keleiviams (dažniau ir daugiau autobusų);
 • specializuota programa "Pikas" sukoordinavus maršrutų tvarkaraščius, visi autobusai važiuoja tolygiai panašiais intervalais. Išgyvendinta sena yda - "Klaipėdos autobusų parko" ir privačių vežėjų autobusai važiuoja vienas paskui kitą, o vėliau susidaro didelis tuščias tarpas;
 • uostamiesčio gatvėse išgyvendintos autobusų „lenktynės": autobusų parko ir privačių vežėjų vairuotojams nėra prasmės lenktyniauti ir blokuoti vienas kitą, nes vežėjams mokama už ridą, o ne už pervežtų keleivių skaičių. Svarbiausia laikytis nustatytų tvarkaraščių.

Keleivių informavimo sistema

KKT pagerino keleivių informavimo sistemą:

 • sukurtas interneto puslapis www.klaipedatransport.lt kuriame galima matyti autobusų tvarkaraščius atskirose stotelėse, autobusų maršrutus, darbo ir poilsio dienų grafikus;
 • autobusų tvarkaraščiai iškabinti apie 85 proc. visų stotelių;
 • baigiama įdiegti nauja paslauga- SMS informacija apie autobuso išvykimo laiką konkrečioje stotelėje.

Bilietų įvairovė

KKT pertvarkė ir išplėtė autobusų bilietų įvairovę - iki KKT buvo 3 rūšių vienkartiniai ir 4 rūšių terminuoti bilietai. Įsikūrus KKT gyventojų patogumui papildomai buvo įvestos 6 vienkartinių ir 12 terminuotų bilietų rūšys.

Kai kurie bilietai tapo pigesni. Iki 2003 rugsėjo 1 d. vienkartinių bilietų kaina buvo 80, 40 ir 16 centų, perkant KKT įstaigoje dabar kainuoja atitinkamai 76, 38 ir 15 centų.

Dėka įdiegtos bendros bilietų sistemos, kuomet su vienu bilietu galima važiuoti visų parkų autobusais, ir išplėstos terminuotų bilietų rūšių įvairovės, ženkliai padidėjo terminuotų bilietų pardavimų kiekiai. Lyginant su UAB "Klaipėdos autobusų parkas" situacija 2002 m. parduotų terminuotų bilietų skaičius tik įsikūrus KKT išaugo beveik 3 kartus, ir dar trečdaliu padidėjo jau įstaigai funkcionuojant.

irbyod27

i0a2bm33

Transporto kontrolės sistema

 • įdiegta nauja apmokėjimo už paslaugas sistema - už pravažiuotą ridą. Vežėjai tapo suinteresuoti važiuoti ir tais maršrutais bei tvarkaraščiais, kurie yra nuostolingi (mažas keleivių skaičius). Tam, kad užsitikrinti objektyvią informaciją apie nuvažiuotą ridą reikėjo modernizuoti maršrutų tvarkaraščių laikymosi kontrolės sistemą;
 • pagerinta tvarkaraščių laikymosi kontrolė: anksčiau buvo 9, dabar yra 19 kontrolės taškų, nuo 2004 sausio 1 d. įdiegta kompiuterizuota tarpinių autobusų sustojimų tvarkaraščių kontrolės sistema;
 • kontrolės sistemos efektyvumą iliustruoja didėjantis tvarkaraščių įvykdymo procentas. Lyginant keturių metų tą patį laikotarpį šiuo metu maršrutų įvykdymas yra~99 %.

im1d3s29

Keleivių kontrolės sistema

2002  m. UAB „Klaipėdos autobusų parkas" autobusų keleivius kontroliavo 17,5 bendrovės kontrolierių.

2003 m. (iki 09.01 d.) UAB „Klaipėdos autobusų parkas" autobusų keleivius kontroliavo 11 „Falck Security" kontrolierių.

Šiuo metu 14 „Argus" kontrolierių tikrina visų trijų miesto vežėjų autobusus.

Keleivių kontrolės organizavimas

2002 m.

Iki 2003-09-01

Situacija susikūrus KKT

17,5 UAB „Klaipėdos autobusų parkas" kontrolierių

11 „Falck Security" kontrolierių

14 „ARGUS" kontrolierių

ipvaba34

Ekonominės situacijos pagerėjimas

 • Įvedus atsiskaitymą už ridą (kilometrais) vežėjai gali tiksliai planuotis savo pajamas ir investicijas, laikantis sutarties sąlygų dėl transporto priemonių atnaujinimo;
 • dėl didesnių bilietų užsakymų ir pardavimo kiekių KKT naudojasi geresnėmis bilietų gamybos ir platinimo sąlygomis;
 • įvedus vieningą bilietų sistemą ir naują atsiskaitymo su vežėjais formą (už ridą), užkirsti keliai slėpti pajamas ir nemokėti mokesčių.

Vienintelis Všį „Klaipėdos keleivinis transportas" steigėjas yra Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuris ir išliko iki metų pabaigos. Nustatytiems tikslams įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės Taryba panaudos pagrindais perdavė autobusų dispečerinio kontrolės ryšio sistemą, patalpas, adresu Kalnupės l/Žalgirio 15 ir leido į jas įstaigai investuoti.

Įstaigos išlaikymui kūrimosi laikotarpiu Klaipėdos miesto Taryba skyrė 40000 litų subsidiją, kuri pilnai panaudota.

Įstaigoje patvirtinta ilgalaikio materialaus turto vertė 500 litų ir tarnavimo įstaigos veikloje laikas ilgesnis kaip 1 metai. Ilgalaikiam materialiam turtui taikomas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo būdas, likvidacinė vertė 1 litas. Nusidėvėjimo normatyvai nustatomi vadovaujantis patvirtintomis Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis. Įstaigos paskirta komisija kiekvienam ilgalaikio materialaus turto objektui nustato įvedimo į eksploataciją datą, nudėvėjimo laikotarpį, neviršijant LR Pelno mokesčio įstatyme nustatytų normatyvų.

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 230498 litų, kurį sudar nematerialus turtas, kompiuterinė įranga, baldai, valdikliai ir kita.

Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro mėnesiniai ir vienkartiniai bilietai, kurio vertė gamintojo kainomis - 35679 Lt.

Patalpų remontą įstaiga apmokėjo savo lėšomis. Remonto išlaidos apskaitomos ateinančių laikotarpių sąnaudų sąskaitoje ir pripažįstamos sąnaudomis pagal Pelno mokesčio įstatyme patvirtintus nekilnojamo turto nusidėvėjimo normatyvus.

Įstaigos pajamos gaunamos iš bilietų pardavimo, reklamos, ir subsidijos panaudotoji dalis pripažinta pajamomis.

Kompensacijas iš Savivaldybės biudžeto įstaiga gauna pagal Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymą, patvirtintą 2000m. kovo 30 d. Nr.VIII-1605 .

Sąnaudų didžiąją dalį sudaro mokamos lėšos vežėjams už Ridą. Metų eigoje Klaipėdos mieste esantiems 5 vaikų globos namams įstaiga skyrė labdarą. Labdara suteikta terminuotais vardiniais mėnesio bilietais.

Įstaigos 2003 m. veiklos rezultatas - 1426712 Lt.

Darbuotojų skaičius 2003 m. balandžio mėn. -   1 darbuotojas. Metų pabaigoje - 14 darbuotojų.

Steigėjas Klaipėdos miesto Savivaldybė įpareigojo įstaigą ateityje perimti iš savivaldybės viešojo transporto infrastruktūros valdymą: autobusų sustojimų ženklų, tvarkaraščių, kitos informacijos, viešojo transporto infrastruktūros tobulinimą ir tolimesnę jo plėtrą. 2004m. įstaiga privalo perimti maršrutinių taksi kontrolę.

Prašome palaukti