2015 metų veiklos ataskaita

Viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“

 2015 metų veiklos

A T A S K A I T A

 

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

 

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ – viešoji įstaiga, įregistruota 2003 m. balandžio 18 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, registravimo pažymėjimo Nr.002016.

Įstaigos kodas 142133780

2007 m. vasario 9 d. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ suteiktas paramos gavėjo statusas.

Įstaigos adresas: S. Daukanto g. 15, LT-92235 Klaipėda.

Tel.: (8 46) 366406

Faks. (8 46) 366865

El. paštas: sekretoriatas@klaipedatransport.lt

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2014 m. gruodžio 11 d. iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos panaudos sutartimi gavo 367,84 kv. m. patalpas adresu S. Daukanto 15, LT-92235 Klaipėda. 2015 m. balandžio 10 d. Įstaiga pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo patalpas adresu S. Daukanto 13a-15, LT-92235 Klaipėda. Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – Klaipėdos miesto savivaldybė. Dalininkų įnašų per finansinius metus nebuvo.

Ilgalaikio turto (perleisto/įsigyto) per finansinius metus vertė – 339 404 Eur., iš jų ilgalaikis nematerialus turtas: programinė įranga – 9 877 Eur, ilgalaikis materialus turtas: kita įranga, prietaisai ir įrenginiai (kompiuterinė technika) – 134 341 Eur., pastatai ir statiniai – 195 186 Eur.

Išlaidos per finansinius metus – 11 683 908 Eur., iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui -  488 628 Eur. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms -  302 495 Eur.

 

  Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Ūkinis techninis personalas

Pastabos

8

28

-

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ valdybos sprendimu

Naudojamos patalpos

Patalpos

Plotas

Pastabos

S. Daukanto g. 15

367,84 kv. m.

Patalpos gautos panaudai, savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

S. Daukanto 13a

148,9  kv. m.

Įsigytos patalpos  - Klientų aptarnavimo centras, savininkas – VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

Biudžetas

Skirtos ir panaudotos lėšos

 

2014 m.

Valstybės

-

-

Savivaldybės:

 

Klaipėdos miesto savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimas

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybė:

 

Kompensacijos už keleivių, kuriems suteikiamos lengvatos, vežimą

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

Kretingos rajono savivaldybė:

 

Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė

 

Nuostolingų maršrutų kompensavimas

 

 

 

 

 

4 115 790 Eur

 

 

44 598 Eur

 

265 682 Eur

 

 

 

 

48 647 Eur

 

 

21 904 Eur

 

 

 

2 300 Eur

 

9 173 Eur

 

 

 

 

4 257 727 Eur

 

 

46 020 Eur

 

317 771 Eur

 

 

 

 

39 212 Eur

 

Gautos lėšos: už mokamas paslaugas

7 172 242 Eur

7 328 313 Eur

Už patalpų nuomą

-

-

Kitos lėšos (palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kt.)

-

-

Iš viso:

11 679 972 Eur

11 990 192 Eur

 

Pilną versiją galite parsisiųsti paspaudę čia

Prašome palaukti