Statymo abonementų, metinių leidimų kainos

  Raudonoji zona Geltonoji zona Mėlynoji zona Žalioji zona Baltoji zona
  EUR EUR EUR EUR EUR
metiniai leidimai  
už pirmą gyventojo leidimą 2 2 2 2
už antrą gyventojo leidimą 72 72 72 29
už pirmą verslo leidimą 20 20 20 20
už antrą verslo leidimą 80 80 80 40
rezervacija (mėnesiui)  
transporto priemonei statyti konkrečioje stovėjimo vietoje  60 29 14 14 14
transporto priemonės statymo abonementas        
12 mėnesių abonementas 600 290 145  
12 mėnesių abonementas, turint galiojantį elektroninį terminuotą bilietą be nuolaidos 550 275 139  
1 mėnesio abonementas  60 29 14 14
1 mėnesio abonementas, turint galiojantį elektroninį terminuotą bilietą be nuolaidos 55 28 13 13
10 dienų abonementas  30 14  7
5 dienų abonementas  20 8,7  5  5
metinis   
už 1 tarnybinę transporto priemonę, valdomą nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu subjekto, vykdančio veiklą vandentvarkos, energetikos arba atliekų tvarkymo srityje 87      
metinis legvatinis 29

 

Sąskaita į kurią surenkama rinkliava už leidimus - LT457300010145440658

Kontaktinis telefono numeris dėl leidimų – 8-46-214309

Kontaktinis el. paštas dėl leidimų: leidimai@klaipedatransport.lt 

Prašome palaukti